Patricia Smith

206 King Street
Scottsboro, AL 35768
(256) 259-6029